Alan E. Kazdin

Uchrońmy nasze dzieci przed błędami naszych rodziców! Książka, która pomoże, nie tylko młodym rodzicom, wypracować głęboką i silną więź z dzieckiem.
Dostępne formaty
oprawa miękka
e-book
Jak krok po kroku wprowadzić trwałą zmianę w relacji z dzieckiem