Propozycje wydawnicze

Wydaj u nas swoją książkę

Zasady przesyłania propozycji wydawniczych:

  1. Przyjmujemy maszynopisy w wersji elektronicznej (PDF lub Word).
  2. Teksty wraz z notką o autorze i krótkim streszczeniem prosimy przesyłać na adres: propozycjewydawnicze|czarnaowca.pl| |propozycjewydawnicze|czarnaowca.pl
  3. Wydawnictwo odpowiada wyłącznie na wybrane propozycje.
  4. Czas rozpatrywania propozycji: do trzech miesięcy.
  5. Przepraszamy, ale redakcja nie recenzuje nadesłanych tekstów ani nie udziela porad. Nie ma też obowiązku uzasadniania swojej decyzji.